0
Bu yazıyı " 3 " dakikada okuyabilirsiniz. 🙂

Harmanlanmış öğrenme (Blended Learning)

Harmanlanmış öğrenme terimi günümüzde sıklıkla kullanılmakta olup birçok tanımı vardır. Aslında

, harmanlanmış öğrenme, öğrenme ortamlarının yanı sıra pedagojik yaklaşımların ve yöntemlerin kombinasyonlarını tanımlamak için kullanılır.

Harmanlanmış Öğrenme, eşzamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) etkinliklerin iyi planlanmış bir birleşimidir. Eşzamanlı etkinlikler, tüm öğrenciler için sabit ve planlanmış bir zamanda gerçekleşir. Eş zamansız etkinlikler öğrencilerin kendi belirledikleri zamanlarda çalışmaları içindir.

Harmanlanmış öğrenme genellikle okulda öğrenme ile evde öğrenmenin birleşimidir, ancak aslında durum her zaman böyle değildir. Öğretmenin genel bir etkinlik düzenlediği tüm öğrencilerin hazır bulunduğu harmanlanmış öğrenmenin eşzamanlı kısmı, Covid zamanlarında sıklıkla gördüğümüz gibi çevrimiçi olarak da gerçekleşebilir.

Ters- yüz edilmiş öğrenme (Flipped Learning)

Ters yüz sınıf modeli, harmanlanmış öğrenme modelini uygulamaya geçirmenin bir yoludur. Ters yüz sınıf modelinde, ders saati ile ödev arasındaki geleneksel ilişki tersine çevrilir.

Ters yüz sınıf yaklaşımının ardındaki temel fikir, derslerin ve öğretmen monologlarının ev ödevi haline gelmesi ve sınıfta geçen zamanın işbirlikçi öğrenci çalışması, deneysel alıştırmalar, münazara ve laboratuvar çalışması gibi aktif öğrenme için kullanılmasıdır.

Evde eğitim içeriği olarak videolar ve diğer e-öğrenme materyalleri, öğrencilerin temel kavramlar ile proje çalışması ve iş birliğine hazır olmaları için yaygın olarak kullanılır. Model, kişiselleştirilmiş öğrenme için fırsatlar sunar.

Aşağıdaki video konuya kısa bir giriş niteliğindedir. Videodaki konuşmacılar, ters yüz öğrenme yaklaşımına göre Bloom taksonomisinin hangi bölümlerinin evde hangilerinin okulda ele alındığını açıklamaktadır. Videoyu izlemeden önce konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gözden geçirebilirsiniz. 

New image

Proje tabanlı öğrenme (PBL- Project Based Learning)

Buck Eğitim Enstitüsü’ne göre, Proje Tabanlı Öğrenme, öğrencilerin özgün, ilgi çekici ve karmaşık bir soruyu, sorunu veya zorluğu araştırmak ve yanıtlamak için uzun bir süre çalışarak bilgi ve beceri kazandıkları bir öğretim yöntemidir. (pblworks.org)

Aynı kaynağa göre, aşağıdaki unsurlar temel proje tasarım unsurlarıdır ve birlikte PBL’nin Altın Standardını oluştururlar.

New image

Zorlayıcı Bir Mesele veya Soru

Proje

, uygun zorluk seviyesinde çözülmesi gereken anlamlı bir problem veya cevaplanması gereken bir soru ile çerçevelenir.

Sürekli Sorgulama

Öğrenciler, soru sorma, kaynak bulma ve bilgileri uygulama konusunda titiz ve uzun bir sürece girerler.

Özgünlük (Gerçeklikle Bağlantı)

Proje

, gerçek dünya bağlamını, görevleri ve gerçek araçları, kalite standartlarını veya etkisini içerir ya da proje, öğrencilerin yaşamlarındaki kişisel kaygıları, ilgi alanlarını ve sorunları ele alır.

Öğrenci Sesi ve Seçimi

Öğrenciler, nasıl çalıştıkları ve ne yaratacakları da dahil olmak üzere proje hakkında bazı kararlar alırlar ve kendi fikirlerini kendi sesleriyle ifade ederler.

Derinlemesine Düşünme

Öğrenciler ve öğretmenler, öğrenme, sorgulama ve proje faaliyetlerinin etkinliği, öğrenci çalışmalarının kalitesi ve ortaya çıkan engeller ve bunların üstesinden gelmek için stratejiler üzerinde derinlemesine düşünürler.

Eleştirel İnceleme ve Düzeltme

Öğrenciler, süreçlerini ve ürünlerini geliştirmek için geri bildirim verir, alır ve uygular.

Herkese Sunulabilir Bir Ürün

Öğrenciler, proje çalışmalarını sınıf dışındaki kişilerle paylaşarak, açıklayarak veya sunarak herkese açık hale getirir.

Geleceğin Sınıfında PBL

Proje tabanlı öğrenme

, Geleceğin Sınıfı konseptiyle oldukça uyumludur.

Aslında 6 öğrenme alanı iki gruba ayrılabilir. İlk grup (Etkileşim

, İşbirliği, Geliştirme), öğretmen ve öğrenciler arasındaki farklı etkileşim biçimlerini ifade eder. İkinci grup (Araştırma, Üretim, Sunum) PBL’nin temel adımlarıyla eşleşir.

Araştırma

Araştırma alanı projenin başlangıcında gelir. Dersleri açıklamalarla dinlemek yerine öğrenciler kendi araştırmalarını yapar ve bilgilerini inşa ederler. Öğrenciler kendilerini keşfetmeye teşvik edilir. Pasif dinleyiciler yerine aktif katılımcılar olma fırsatı verilir. Araştırma alanı, öğrencileri yaratıcı cevaplar bulmaya zorlayan bir soruyla bağlantılıdır.

Araştırma alanı, gerçek yaşam verileri ile inceleme ve analiz etme araçlarına kolay erişim sağlar. Araştırma

, okuyarak, gözlemleyerek, bilimsel deneyler yaparak, anketler düzenleyerek, robotları kullanarak vb. gerçekleştirilebilir. Öğrenciler kaliteli kaynakları nasıl bulacaklarını ve bilgiyi nasıl yöneteceklerini öğrenirler.

Üretim

Üretim ve yapma, araştırma aşamasıyla iç içedir. Öğrenciler yalnızca içerik tüketicileri olmak yerine içerik yaratıcıları olmalıdır. Üretim alanı, öğrencilerin öğrendiklerini sergilemek için kendi ürünlerini üretebilecekleri materyal ve ekipman sağlar. 

Üretim alanında, öğrenciler basit bir bilgi tekrarının ötesine geçerler. Analiz, sentez ve değerlendirme sonucunda edindikleri bilgileri yeni bir içeriğe aktarırlar. Yeni eserler üretmek ve yapmak, öğrenmeyi işlemenin yollarıdır. Üretmek, öğrenme sürecini sahiplenmeyi sağlar ve kişiselleştirilmiş öğrenme için olanaklar sunar. Öğrencilerin hayal güçlerini kullanmalarını ve yenilik yapmalarını sağlar.

Sunum

Geçmişte, öğrencinin dinleyici kitlesi genellikle yalnızca bir kişiyle, öğretmenle sınırlıydı. Çoğu durumda öğretmen, öğrencinin çalışmasını okuyan veya inceleyen tek kişiydi. Şimdi öğrenme daha sosyal hale geldi. Öğrenciler ürettiklerini paylaşmaya başladılar.

Giderek daha fazla öğretmen akran değerlendirmesi kullanmakta ve grup çalışması sistematik olarak öğrenme senaryosunun bir parçası haline gelmektedir.

Kaynak;

https://designfils.eba.gov.tr/
Ahmet Kemal YILDIZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunu bir Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmeniyim. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ile ilgili ders etkinlikleri, kaynak materyaller, örnek etkinlikler ve ilgi duyduğum birçok konu hakkında vakit buldukça buradan blogluyorum. :)

  Benim eTwinning Hikayem

  önceki yazı

  Maker ve Robotik Etkinlikleriyle Öğrencilerin Yaratıcılığını ve STEM İlgisini Artırma Yolları

  Sonraki Yazı

  Bu Yazılar da İlgini Çekebilir!

  Yorumlar

  Yorum yap

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Daha Eğitim